Štandardy bytov

VŠEOBECNÉ ŠTANDARDY PLATNÉ PRE VŠETKY BYTY

ZÁKLADY

- monolitická železobetónová základová doska

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

- nosné murované konštrukcie

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

 - železobetónová monolitická doska, monolitické železobetónové schodisko

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

 - tehlové murivo hr. 300mm, zateplené izoláciou na kontaktnej fasáde o hrúbke 200mm, štruktúrovaná ušľachtilá omietka alebo kombinácia s odvetranou fasádou v zmysle projektovej dokumentácie

VNÚTORNÉ PRIEČKY

 - tehlová priečka hr. 115 mm alebo 200mm

MEDZIBYTOVÉ DELIACE STENY

 - steny z akustických tehál Porotherm hr. 250mm

POVRCHY STIEN

 - vnútorné omietky a strop: sádrové a vápeno – cementové (na akustických tehlách a hygienických miestnostiach)

POVRCHY PODLÁH

- v byte: samonivelizačný anhydridový poter
- v spoločných priestoroch: keramická dlažba
- na balkónoch: keramická dlažba

KLAMPIARSKE A ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

- žľaby a okapové rúry: materiál – lakoplastový plech
- zábradlie balkóna: oceľové s komaxovou povrchovou úpravou, výplň z bezpečnostného skla

VCHODOVÉ DVERE DO BYTU

- bezpečnostné vchodové dvere s požadovanou požiarnou odolnosťou

OKNÁ

- okná plastové s izolačným trojsklom, otváravo výklopné
- parapety vonkajšie: lakoplastový plech
- parapety vnútorné: plastové

ELEKTROINŠTALÁCIE

 - elektromer pre každý byt umiestnený na prízemí bytového domu, vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky, vývod pre e. sporák (380 V) a vývod pre digestor

INŠTALÁCIE SLABOPRÚD

 - príprava pre TV, internet, telefón, domový video vrátnik, optický rozvod

VYKUROVANIE

- vykurovanie bytov – podlahové, elektrické
- elektrický rebríkový radiátor v kúpeľni je predmetom dodávky
- teplá voda zabezpečená cez elektrický bojler

ZDRAVOTECHNIKA

- rozvody vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu, samostatný vývod pre napojenie práčky, vodomery pre studenú vodu

VÝŤAH

- 2x osobný výťah s maximálnou kapacitou 8 osôb (každý)

Špecifické štandardy bytov

Typické podlažie 2.NP-4.NP

Na balkóne je na podlahe uložená dlažba , zábradlie oceľové so sklenenou výplňou.

1. NP

Z 1.NP je prístupná terasa priamo na teréne a zelená plocha. Záhradná časť je oddelená od chodníka oplotením.

5.NP

Na terase 5.NP je na podlahe uložená gresová dlažba Concrete Grigio 60x60cm, hrúbky 20mm, zábradlie oceľové so sklenenou výplňou. Okná sú hliníkové, posuvno - výklopné.