Developer

Spoločnosť sa zaoberá rozsiahlou stavebnou činnosťou, realizovaním stavieb na kľúč ale aj dielčími stavebnými dodávkami. Financovanie stavieb zabezpečujeme podľa požiadaviek a možností odberateľa. Pohybuje sa od minimálnej účasti odberateľa (dodávka diela na kľúč), až po priebežné financovanie výstavby zo strany dodávateľa. Z pozície generálneho dodávateľa garantujeme dodávku a kvalitu všetkých stavebných a súvisiacich profesií vyskytujúcich sa v strednej Európe.

Našou základnou filozofiou je výrobné prostriedky nevlastniť, ale disponovať nimi. Od vstupu Slovenska do EÚ sa nám sprístupnili všetky poskytované služby na území Európskej únie. Tieto služby sú často kvalitnejšie a lacnejšie ako ich ekvivalenty na území SR. Vo veľkom využívame služby a tovary z územia Maďarska, Rumunska, Poľska, Česka. Táto filozofia nám dáva do rúk pružnosť, kontrolu nad nákladmi a nad kvalitou, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na cene a kvalite. To je jedna strana rovnice, ktorej druhá je spokojnosť zákazníka.

Ak by sme mali menovať, tak do portfólia našej ponuky rozhodne patrí:

  • Výstavba priemyselných hál (Hala Šaca, Výrobná Hala Šálková, Banská Bystrica, viacúčelová Hala Veľký Krtíš), výškových budov, pozemných stavieb
  • Vlastné investičné projekty: bytové domy (Belvedere, Topoľová), polyfunkčné objekty
  • Priemyselné podlahy, cesty (betónové, asfaltové), inžinierske siete
  • V ponuke máme taktiež aj:
  • Dodávky jednotlivých profesií: murárske práce, zemné práce, búracie práce, terénne úpravy, parkové úpravy, betonáž, vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, bránové a garážové systémy, elektroinštalácie, slaboprúd, silnoprúd, štruktúrované siete, kamerové systémy, okenné systémy, zabezpečovacia technika, oceľové konštrukcie, strechy, odtokové systémy, kanalizačné systémy, výbava a návrh interiérov a exteriérov, obklady, dlažby, parkoviská, rekonštrukcie, opravy, zatepľovanie, atď.
  • Rekonštrukcie rôzneho charakteru a rozsahu
  • Zabezpečujeme všetky inžinierske činnosti a dohľad stavebného dozoru.

Naše služby sme poskytovali pre súkromný sektor (fyzické osoby, firmy), pre verejný sektor (obecné úrady), pre kultúrny sektor (divadlá) aj pre zahraničných odberateľov.

Vďaka priamym kontaktom s dodávateľmi služieb a výrobcami materiálov minimalizujeme náklady a skracujeme dodacie doby pre našich klientov.

Napíšte nám