Platobný kalendár

Rezervačná záloha

Slúži na rezerváciu Vami vybraného bytu do podpisu zmluvy o budúcej zmluve, po dobu 20 dní (rezervačná záloha Vám bude vrátená pri úhrade depozitu). Zaväzujeme sa, že počas lehoty 20 dní, bude Vami vybraný byt pre vás rezervovaný a nebude ponúkaný na predaj. Výška rezervačnej zálohy je 3000 eur.

* Uvedené ceny sú vrátane DPH.

10% DEPOZIT

Depozit

Slúži ako zábezpeka a je splatná do 5 dní od podpisu zmluvy o budúcej zmluve a je znížená o rezervačný poplatok.

40% DOPLATOK

Doplatok po ukončení hrubej stavby

Splatný po ukončení hrubej stavby (bez okien). 

 

30% DOPLATOK

Doplatok po osadení okien, zrealizovaní vonkajšej fasády a strešnej konštrukcie

Splatný po osadení okien, zrealizovaní vonkajšej fasády a realizácie strešnej konštrukcie. 

20% DOPLATOK

Doplatok po kolaudácií a pred odovzdaním bytu

Splatný po kolaudácií, pred odovzdaním bytu. 

Možnosť 100% hypotéky prostredníctvom

VÚB Banka